Gemstone Heart Earrings


Black Obsidian Heart Earrings
Black Obsidian Heart Earrings

Price: $4.95
Aventurine Heart Earrings
Aventurine Heart Earrings

Price: $4.95
Carnelian Heart Earrings
Carnelian Heart Earrings

Price: $4.95
Tourmalated Quartz Heart Earrings
Tourmalated Quartz Heart Earrings

Price: $4.95
Tigereye Heart Earrings
Tigereye Heart Earrings

Price: $4.95
Red Goldstone Heart Earrings
Red Goldstone Heart Earrings

Price: $4.95
Mookaite Heart Earrings
Mookaite Heart Earrings

Price: $4.95
Cherry Quartz Heart Earrings
Cherry Quartz Heart Earrings

Price: $4.95
Unakite Heart Earrings
Unakite Heart Earrings

Price: $4.95
Sodalite Heart Earrings
Sodalite Heart Earrings

Price: $4.95
AmazoniteHeart Earrings
AmazoniteHeart Earrings

Price: $4.95
Quartz Heart Earrings
Quartz Heart Earrings

Price: $4.95