Snowflake Obsidian


Snowflake Obsidian Peanut Bracelet
Snowflake Obsidian Peanut Bracelet

Price: $9.75
Snowflake Obsidian Cut-tumbled bracelet
Snowflake Obsidian Cut-tumbled bracelet

Price: $8.50
Snowflake Obsidian Wafer Bracelet
Snowflake Obsidian Wafer Bracelet

Price: $9.75
Snowflake Obsidian Large Oval Gemstone Beads
Snowflake Obsidian Large Oval Gemstone Beads

Price: $18.00
2mm Snowflake Obsidian Beads
2mm Snowflake Obsidian Beads

Price: $6.00
Snowflake Obsidian 6mm Cube Beads
Snowflake Obsidian 6mm Cube Beads

Price: $3.00
10 strand 4mm Gemstone Bead Assortment
10 strand 4mm Gemstone Bead Assortment

Price: $17.50
Snowflake Obsidian 20mm Marbles
Snowflake Obsidian 20mm Marbles

Price: $1.00
40mm Snowflake Obsidian Sphere
40mm Snowflake Obsidian Sphere

Price: $6.50
Snowflake Obsidian Massage Wand
Snowflake Obsidian Massage Wand

Price: $4.75
45mm Snowflake Obsidian Heart
45mm Snowflake Obsidian Heart

Price: $4.50